English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
( ... items )

Aedilis d.o.o.

You are here: Home » Proizvodi » SISTEMI ZA ŠALOVANJE ALPI » SISTEM ALPI DECK
Info: Vaš web preglednik ne prihvaća cookies. Trebate uključiti cookies ako želite proizvode staviti u košaricu i kupiti ih.

SISTEM ALPI DECK feed

PDFIspis

Lista kategorija

Sistem Alpi deck koristi se pri betoniranju betonskih ploca velike povrsine gdje su rokovi izgradnje jako kratki, tako da se jednostavno i brzo vrši rucno postavljanje elemenata oplate. Omogucuje da se ubrzo nakon betoniranja paneli mogu pomocu padajucih glava demontirati, a da poduriraci i dalje nose betonsku plocu do potpunog vezanja betona. Demontirani paneli se dalje koristi u šalovanju. Potrebno je samo raspolagati vecom kolicinom Alpi Deck podupiraca, tako da omjer garniture panela i podupiraca bi trebao biti minimalno 1:2. Na taj nacin ovaj sistem dolazi najviše do izražaja i postaje izrazito efikasan sistem.


cattaneogru
Brzomontažne kranske dizalice

gpradina
Oplatni sistemi

comansa
Toranjske kranske dizalice