English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)
( ... items )

Aedilis d.o.o.

You are here: Home » PRODOTTI » MOBILNA BETONARA TORRE 500
Info: Il tuo browser non accetta i cookie. Se vuoi utilizzare il carrello e fare acquisti devi abilitare i cookie.

MOBILNA BETONARA TORRE 500 feed

PDFStampa

Lista Categorie

MOBILNA BETONARA TORRE 500
godina proizvodnje 2011. 12mjesec
Radnih sati:120h
Kapacitet proizvodnje 10-12m3 na sat

Opremljena sa:
Scraperom za utovar, vagom za cement i agregat, mjeračem za vodu.
Funkcionira i ručno i automatski.
Mogućnost ugradnje silosa za cement.
U ODLIČNOM je stanju i pod garancijom

.


cattaneogru
Brzomontažne kranske dizalice

gpradina
Oplatni sistemi

comansa
Toranjske kranske dizalice